Polityka prywatności

Klauzula informacyjna.
Administratorem danych osobowych jest Agencja Reklamowa Agnieszka Kowalczyk z siedzibą w
Białęcinie.


Wszelkie oświadczenia odnośnie danych osobowych proszę kierować na adres:
rodo@agnieszkakowalczyk.com
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi do adresata oraz do
stworzenia strony internetowej lub wykonania usługi graficznej.


W szczególności w powyższym celu dane mogą być archiwizowane oraz przesyłane drogą
elektroniczną.

W ramach świadczonych przez Nas usług dane osobowe mogą zostać przekazane sądom, organom
administracji oraz kontrahentom Agencji w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia usługi.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie
usługi.


Dane będą przetwarzane w okresie świadczenia usługi oraz 10 lat po zakończeniu jej świadczenia, po
czym zostaną usunięte.


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) , a w
zakresie w jakim zgoda nie została udzielona, przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


Informujemy o przysługującym w każdym czasie prawie do: żądania informacji, dostępu do danych,
ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.


Informujemy również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli dane będą
przetwarzane z naruszeniem prawa. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Napisz do mnie